Pho Cuon (Rice Noodle Rolls) @ Phở Cuốn Hương Mai

 


Pho Cuon (Rice Noodle Rolls) 60000vnd

 

 

 

Phở Cuốn Hương Mai
25 Ngũ Xã, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Phone: +84 97 334 45 56
Website

Add a Comment

Your email address will not be published.