Bột Chiên @ Bột Chiên Đạt Thàn

 

Bột Chiên (Crispy fried rice flour dish made with egg and green papaya) 28000vnd

 

 

 

 

Bột Chiên Đạt Thàn
277 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
Website


 

Add a Comment

Your email address will not be published.